tirsdag 15. mars 2011

Novelleanalyse

På mandag hadde vi novelletokning på skolen. Vi fikk en liste over noveller vi skulle lese og fikk beskjed om å velge to noveller vi senere skulle analysere og tolke. Etter to uker skulle vi ha gruppesamtaler om dette, med karakter. For å forberede meg, leste jeg først novellene en gang for så å tenke over hva de handlet om, hva budskapet var, hvilke virkemidler som var brukt, hvordan tittelen passet teksten osv. Da jeg hadde gjort det, bestemte jeg meg for å sammenligne de to tekstene jeg hadde valgt. Deretter leste jeg novellene en siste gang før gruppesamtalen. Selve gruppesamtalen gikk veldig bra, og jeg føler at jeg fikk vist hva jeg kunne. Ettersom vi bare var to stykker på gruppa fikk jeg stor mulighet til å reflektere og diskutere novellene grundig med den andre personen. Dette var en veldig spennende oppgave, som virkelig fikk hjernen til å tolke og analysere.